Selga » Blog Archive » Atskats uz semestri

Atskats uz semestri

komentāri slēgti on Atskats uz semestri

Lai arī šajā pavasarī nevarējām tikties klātienē, turpinājām rosīties tiešsaistē. Tālāk īss ieskats dažos pasākumos.

.

Pirmo reizi piedzīvojām virtuālos Gadasvētkus, kas notika 20. februārī. Vēlējām viena otrai laimes un ēdām svētku kūkas katra savās mājās.

20. martā tikāmies literārajā pēcpusdienā kopā ar filistri Ilzi Valdovsku, lai iepazītu psihologa Viktora Frankla atziņas par mākslu izdzīvot. Tā ir īpaši aktuāla māksla pandēmijas apstākļos.

1. aprīlī sarunājāmies ar Egitu Prāmu par Sarunu festivālu „Lampa”. Guvām vērtīgas atziņas par verbālo un neverbālo komunikāciju, kā arī iedvesmu nākotnes projektiem.

24. maijā kalām plānus vasarai, kuru pavadīsim Baltijas jūras pludmalē, vācot smilšu paraugus. Smilšu paraugos tiks meklēta mikroplastmasa. Par zinātnes projektu vairāk pastāstīja fil! Inta Dimante-Deimantoviča un LU studente Alise Bebrīte.

29. maijā apritēja 10 gadi, kopš parakstījām Karteļa līgumu jeb sadraudzības līgumu ar igauņu studenšu korporāciju Lembela. Lai svinētu un atcerētos 20 draudzības gadus, tikāmies 29. maija Sadraudzības pēcpusdienā, kurā devāmies virtuālā tūrē pa Tallinu.

If you like this post, please share it!

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

Comments are closed.