Dibināšana

Selgas vēsture aizsākās kādu laiku pirms oficiālā dibināšanas datuma. Idejas iedīģļi par savas korporācijas dibināšanu radās vairākām studentēm 1926.gada 18. novembrī, noraugoties mācību spēku, studenšu un studentu gājienā no Latvijas Universitātes uz Brāļu kapiem.

Studentes tikās vairākas reizes, lai apspriestu korporācijas dibināšanu, līdz 1927.gada janvārī viņas jau vienojās par nosaukumu — Selga, — krāsām — dzeltens, zils, sudrabs — un devīzi — “Veido sevi!”. Ārējie statūti jau bija izstrādāti, savukārt iekšējos statūtus palīdzēja izveidot s!k! Imeria.

1927.gada janvārī notika pilnsapulce Nacionālās jaunatnes savienības telpās Parka ielā 6, kurā piedalījās 19 studentes: Anna Ābola Čakanovska, stud.med., Marta Ābole-Fridrichsone, stud.rer.nat., Antonija Apine-Bērziņa, stud.rer.nat., Emma Damberga, stud.agr., Alvīne Enoka Muzikante, stud.agr., Alīda Graudule, stud.pharm., Austra Jurkovska-Cīce, stud.iur., Hermīne Kaužēna, stud.pharm., Alma Legzdiņa Kornete, stud.med.dent., Alise Malkolme-Niedra, stud. agr., Erna Priede-Jansone, stud. med., Olga Priede-Ābola, stud.pharm., Olga Punga, stud.rer.nat., Marta Rullīte, stud.med., Irma Stunda-Slokenberga, stud.pharm., Marta Šķiņķe, stud. phil., Mērija Ulme-Zariņa, stud.pharm., Alma Ventere-Millere, stud.med., un Flora Zariņa-Austruma, stud.dent..

Nākamajā sanāksmē 1927.gada 17. februārī ievēlēja pirmo Selgas prezidiju: Martu Šķiņķi, stud. phil., Almu Venteri-Milleri, stud.med., un Alīdu Grauduli, stud.pharm., un audzinātāju Martu Rullīti, stud. med.. Tāpēc šo dienu uzskata par piektās latviešu studenšu korporācijas Selga dibināšanas dienu.