Amatpersonas

2023./2024. akadēmiskajā gadā

Taut! Gunita Pudure

26180088
prezidijs@selga.lv
Seniore

Fil! Gunta Kinta

26111843
prezidijs@selga.lv
Viceseniore

Fil! Santa Bormane

26582423
prezidijs@selga.lv
Sekretāre

Fil! Ilze Valdovska

29278549
selga.audzinataja@gmail.com
Audzinātāja

Fil! Zinta Miķelsone

29193123
selga.audzinataja@gmail.com
Audzinātājas substitūte
Literārā maģistre

Fil! Iluta Zandersone

29569659
iluta08@inbox.lv
Literārās komisijas locekle

Taut! Annija Grebeža

26511367
a.grebeza@gmail.com

Taut! Liene Muste

22178929
liene.muste@gmail.com
Literārās komisijas locekle
Kantus maģistre

Taut! Judīte Zusmane

29139283
judite.zusmane@gmail.com