Selga » Amatpersonas

Amatpersonas

Amatpersonas 2020./2021. akadēmiskajā gadā

 

Amats Amatpersona________ Tālrunis________ E-pasts  
Seniore Fil! Dace Raipale 26534856 prezidijs [] selga.lv  
   
Viceseniore Fil! Zinta Miķelsone 29193123 prezidijs [] selga.lv  
   
Sekretāre Taut! Annija Grebeža 26511367 prezidijs [] selga.lv  
   
Audzinātāja Fil! Zinta Miķelsone 29193123 selga.audzinataja [] gmail.com  
         
Kasiere Fil! Aiva Strazdiņa
  selga.kasiere [] gmail.com   
Literārā maģistre Fil! Ilze Valdovska 29278549 ilzek [] selga.lv  
Literārās maģistres  

substitūte

Fil! Iluta Zandersone 29569659 iluta08 [] inbox.lv  
Literārās komisijas  

sekretāre

Taut! Liene Muste 22178929 liene.muste [] gmail.com  
         
         
 

 

gunita.dalka@gmail.com