Amatpersonas

2022./2023. akadēmiskajā gadā

Fil! Dace Raipale

26534856
prezidijs@selga.lv
Seniore

Fil! Zinta Miķelsone

29193123
prezidijs@selga.lv
Viceseniore

Jauntaut! Dace Krūmiņa

28610343
prezidijs@selga.lv
Sekretāre

Fil! Zinta Miķelsone

29193123
selga.audzinataja@gmail.com
Audzinātāja

Fil! Aiva Strazdiņa

selga.kasiere@gmail.com
Kasiere
Kantus maģistre

Jauntaut! Judīte Zusmane

29139283
judite.zusmane@gmail.com

Fil! Ilze Valdovska

29278549
ilzek@selga.lv
Literārā maģistre

Fil! Iluta Zandersone

29569659
iluta08@inbox.lv
Literārās maģistres substitūte

Taut! Liene Muste

22178929
liene.muste@gmail.com
Literārās komisijas sekretāre