Pirmie gadi

Selga bija pirmā studenšu korporācija, kurai bija jāseko dažādiem kopējiem studenšu korporāciju noteikumiem, kurus noteica Studenšu Prezidiju Konvents (S!P!K!). Saskaņā ar noteikumiem Selga izraudzījās kuratori (jeb krustmāti) — studenšu korporāciju IMERIA.

1927.gada martā Selga reģistrēja statūtus Latvijas Universitātē un Apgabaltiesā, bet bija daudz pūļu jāiegulda, lai selgas kļūtu par pilntiesīgu korporāciju — 1928. gada maijā Selga tika uzņemta S!P!K!.

1928.gada rudens semestrī tika atrastas jaunas telpas konventa dzīvoklim Blaumaņa ielā, taču jau decembrī selgas pārcēlās uz bijušo Imerias dzīvokli Valdemāra ielā Studentu namā. Lai gan dzīvoklī nebija nevienas mēbeles,  tas netraucēja aktīvi darboties.

1930./31. ak. gadā Selga pirmo reizi uzņēmās prezidija pienākumus S!P!K!. 

1932.gada februārī tika atzīmēta Selgas 5 gadu jubileja, kad tika iesvētīts Selgas karogs un tika uzņemtas divas jaunas goda filistres: prof. E. Paukuļa kundze un pazīstamā sabiedriskā darbiniece Līvija Menģeļe.

Selgu skaits bija pieaudzis tiktāl, ka 1933.gadā selgas pārgāja uz jaunu dzīvokli Noliktavu ielā. Savukārt 1936.gada rudenī Selga pārgāja uz jaunu konventa dzīvokli Brīvības un Kalpaka ielas krustojumā. Dzīvoklis bija liels, saulains, plašu skatu uz apstādījumiem un Rīgas centru.

1937.gadā — Selgas 10 gadu jubilejā — prof. Auškāps atklāja un arhibīskaps prof. T.Grīnbergs iesvētīja Selgas vapeni. Šajos Gadasvētkos uzņēma jaunus goda filistrus: arhibīskapu prof. Dr. T.Grīnbergu, doc. H.Albātu, doc. Alisi Karlsoni un doc. Akmentiņu.

Šajā laikā jau bija nodibinājusies Selgas Filistru biedrība.