Aktivitātes

Selgā ik mēnesi notiek vairāki literārie vakari. Tie ir gan eksterni, gan interni. Eksternos literārajos vakaros aicinām citas korporācijas un viesus, gan pašas dodamies pie citām studentu vai studenšu korporācijām, kad referātu lasa kādas korporācijas biedrs vai vieslektors. Ļoti interesanti ir bijuši literārie vakari ar dažādām viktorīnām, kā arī prozas vakari kopā ar citām korporācijām, jo daudzi korporanti nodarbojas ar rakstniecību. Internos (tikai selgām un mūsu viesiem domātos) literāros vakarus selgas  gatavo kā radošus pasākumus vai kā izglītojošus vakarus, kuros uzaicina kādu ekspertu vai lasa referātus par pašu izvēlētām un sagatavotām tēmām. Temati var būt visdažādākie – sākot ar atskatu antīkajās kultūrās un beidzot ar mūsdienu aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Parasti šie vakari turpinās ar saistošām diskusijām un ar dziesmām. Uz literārajiem vakariem tiek aicināti arī viesi – dažādu jomu profesionāļi, kas uzstājas ar lekciju par aktuālām tēmām vai stāsta par savām sabiedriskajām vai profesionālajām aktivitātēm. 

Meitenēm kopā ar kādas studentu korporācijas fukšiem (saukti arī juniori, zēni, krustdēli) reizi nedēļā notiek deju stundas, kurās apgūst balles deju un etiķetes pamatus.

Kantu jeb dziesmu stundas, kas dažkārt notiek kopā ar kādu citu korporāciju, nereti izvēršas par jautriem dziesmu kariem, reizē tiek apgūtas jaunas dziesmas.

Saistībā ar korporāciju mērķiem un ideāliem par patriotisku un nacionāli domājošu, izglītotu jauniešu veidošanu svarīgi ir ikgadējie pasākumi: kārtējo mācību gadu uzsākot Aristoteļa svētki, kā arī 18. novembra gājiens agrā rītā no LU uz Brāļu kapiem,  kurā godinām brīvības cīņās kritušos, atzīmējot Latvijas neatkarības dienu. Par godu šiem svētkiem bieži tiek organizēti arī tematiski koncerti vai priekšlasījumi, tādējādi uzturot dzimtenes mīlestības garu, kam ir liels vienojošs spēks. 

Rudeņos, kad krāsu un toņu bagātība dabā mudina izbraukt no pilsētas, dodamies pārgājienos, piemēram, uz Gaujas senleju, Gaiziņa apkārtni, Cēsu pili, Ķemeru purvu, u.c. Kā arī uzlādējam enerģiju laivu braucienos un velobraucienos Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē.

Par tradīciju kļuvuši arī izbraukumi Maija komerša ietvaros vasaras sākumā, kad atskatāmies uz mācību gadā paveikto un apmeklējam kādu kultūrvēsturiski ievērojamu vietu Latvijā. Tā mēs esam ciemojušās Ērgļos, Babītes dendrārijā, Vecāķos, Raunas pusē, Limbažu pusē, Jūrmalā, „Brakos” un daudz kur citur.

Jautra un sirsnīga parasti izvēršas Mārtiņdiena un īpaša noskaņa valda Ziemassvētkos, kas tiek svinēti kopā ar selgu ģimenēm un draugiem, pēdējā laikā īpaši cenšoties iepriecināt selgu atvasītes. Allaž Ziemassvētkos ir fukšu teātra ludziņa un rūķis ar dāvanu maisu, rotaļas un pat pašu radīts leļļu teātris.

Tāpat kā ikvienam cilvēkam, arī Selgai ir dzimšanas diena, kas tiek atzīmēta katru gadu februārī. Tas ir jauks, dziesmots un sirsnīgs pasākums, kad atceramies gan savu vēsturi un priekšgājēju paveikto, gan arī izvērtējam savus aktuālos darbus, vēršot skatu nākotnē. Apaļās jubilejās gadasvētku svinības ir plašākas, ar svētbrīdi, svinīgo aktu, balli un komeršu.

Selgas aktīvi piedalās arī starpkorporāciju pasākumos: Vasaras sporta spēlēs un korporantu laivu braucienā, rudenī  izmēģinām spēkus, uzstājoties Dziesmu festivālā un piedaloties piedzīvojumu sacensībās, kopīgi dodamies uz Latvijas Nacionālās operas izrādēm, palīdzam sakopt Latviju, piedaloties Lielo kapu talkā un Rundāles pils talkā. Pavasarī spēlējam Teātra festivālā un dejojam Karnevālā, skrienam orientēšanās sacensībās un piedalāmies citos sarīkojumos. Dziedam S!P!K! korī.

Īpašais selgu lolojums ir Korporāciju mākslas dienas. Tās pirmoreiz ir rīkotas 2002.gadā, tad 2003., 2004., 2007., 2011. un 2014. gadā. Tās parasti ir ietverušas vairākus pasākumus: mākslas darbu vai fotoizstādi, mūzikas vakaru, korporantu sacerētās dzejas un prozas lasījumu vakaru, lekciju par aktuālu tēmu kādā no mākslas veidiem. Pēdējās mākslas dienas ietvēra arī Radošo darbnīcu bērniem un ģimenēm un Kino (korporantu īsfilmu) vakaru.

Īpašas draudzības saites selgas jau 10 gadus saista ar igauņu studenšu korporāciju Lembela – 2011.gadā noslēdzām Karteļa līgumu. Pāris reizes gadā tiekamies ar lembelensām Rīgā un Tallinā, kā arī kopā ar citām latviešu un igauņu korporācijām – slavenajā Valpurģu naktī Tartu. Kā arī draudzējamies ar lietuviešu studentu un studenšu korporācijām un piedalāmies savstarpējos pasākumos Kauņā, Viļņā un Rīgā. Satiekamies arī selgām no ASV un Zviedrijas, un braucam  viena pie otras ciemos.

Ik gadu pavasara beigās noris plašs Baltijas reģiona korporāciju „salidojums” – Baltijas tautu komeršs (B!T!K!), kas pēc rotācijas principa notiek Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Polijā. Pasākumi ietver akadēmisku balli, svinīgu sēdi, komeršu studentiem un sadraudzības vakaru studentēm, saviesīgu vakaru vai „pēcballīti”, kā arī pēcsvētku brokastis. Selgas piedalījās B!T!K! rīkošanā 2007. gadā Rīgā (prezidējot S!P!K!).

Un, protams, selgas lielākos un mazākos pulciņos nodarbojas ar vēl daudz ko citu ārpus minētā, un tiekas arī ikdienā, neformālos pasākumos. Vienkārši draudzējas, palīdz cita citai, studē un strādā, ceļo un kopā svin dzīvi.