Konventa dzīvoklis:

Artilērijas iela 54 dz. 3,
Rīga LV-1009

Rekvizīti:

Biedrība LU STUDENŠU KORPORĀCIJA SELGA
(Bankā: SELGA SO B-A)
Reģ. Nr. 40008002974
Konta numurs AS SEB bankā:
LV69UNLA0050002124685

Amatpersonas 2023./2024. akadēmiskajā gadā

Taut! Gunita Pudure

26180088
prezidijs@selga.lv
Seniore

Fil! Gunta Kinta

26111843
prezidijs@selga.lv
Viceseniore

Taut! Guna Romanovska

22144303
prezidijs@selga.lv
Sekretāre
Audzinātāja

Fil! Ilze Valdovska

29278549
selga.audzinataja@ gmail.com

Fil! Zinta Miķelsone

29193123
selga.audzinataja@ gmail.com
Audzinātājas substitūte

Fil! Iluta Zandersone

29569659
iluta08@inbox.lv
Literārā komisija

Taut! Annija Grebeža

26511367
a.grebeza@gmail.com
Literārā komisija
Literārā komisija

Taut! Liene Muste

22178929
liene.muste@gmail.com