Konventa dzīvoklis:
Artilērijas iela 54 dz. 3,
Rīga LV -1009
Rekvizīti:

Biedrība LU STUDENŠU KORPORĀCIJA SELGA
Reģ. Nr. 40008002974
Konta numurs AS SEB bankā:
EURLV69UNLA0050002124685

Amatpersonas 2021./2022. akadēmiskajā gadā

Fil! Dace Raipale

26534856
prezidijs@selga.lv
Seniore

Fil! Zinta Miķelsone

29193123
prezidijs@selga.lv
Viceseniore

Taut! Annija Grebeža

26511367
prezidijs@selga.lv
Sekretāre

Fil! Zinta Miķelsone

29193123
selga.audzinataja@gmail.com
Audzinātāja

Fil! Ilze Valdovska

29278549
ilzek@selga.lv
Literārā komisija

Fil! Iluta Zandersone

29569659
iluta08@inbox.lv
Literārā komisija

Taut! Liene Muste

22178929
liene.muste@gmail.com
Literārā komisija