Par mums

Selga ir piektā vecākā studenšu korporācija, kas balstās uz gadu desmitiem izkoptām tradīcijām un apvieno kopīgiem mērķiem latviešu studentes un studijas beigušās sievietes.

Jau 97 gadu selgas vieno sirsnīga draudzība, izglītības alkas un Tēvzemes mīlestība.

1927. gada 17. februārī Selgu dibināja 19 Latvijas Universitātes studentes, kuras vienoja līdzīgas idejas un mērķi.

Laikam ritot, ir nomainījušās paaudzes, mainījusies mode un ikdiena, taču Selgai arvien ir spēcīgas tradīcijas un ticība savai devīzei. Šodien Latvijā ir ap 100 selgu, kopas atrodas arī ASV, Zviedrijā, Austrālijā. 1927. gadā Selgu dibināja medicīnas studentes, ārsta profesijas pārstāves stāvēja arī pie Selgas atjaunošanas šūpuļa Latvijā 1990. gadā, taču laika gaitā mums piepulcējās visdažādāko zinātņu un nozaru studentes.

Īpašais selgu lolojums kopš 2002. gada ir Korporāciju mākslas dienas visām korporācijām. Tās parasti ietver mākslas darbu vai fotoizstādi, korporantu radīto literāro darbu lasījumu jeb Dzejas vakaru, izglītojošu semināru par kādu no laikmetīgās mākslas veidiem, darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, un citus.

Selga par korporācijas goda filistriem uzņem cilvēkus ar izciliem nopelniem zinātnē, mākslā vai sabiedriskajā dzīvē Latvijas labā. Pašlaik Selgas goda filistri ir tadi Latvijā pazīstami cilvēki kā aktrise Baiba Indriksone, mākslinieks Jānis Anmanis un folkloras pētnieks Guntis Pakalns.

Selgas ir kopā svētkos un ikdienā. Starp mums valda draudzība, cieņa pret zināšanām un pieredzi, sirsnība ikreiz tiekoties. Šīs sajūtas mūs vieno arī ārpus korporācijas un nereti korporācijā atrastie draugi paliek uz mūžu. Kā jau studentiem raksturīgs, dziesmas un jautrība ir neatņemama mūsu tikšanās reižu sastāvdaļa.

2011. gada 29. maijā Selga noslēdza karteļa (sadraudzības) līgumu ar igauņu studenšu korporāciju Lembela, lai stiprinātu 10 gadus ilgušo draudzību abu korporāciju starpā.

Mūs vieno kopīgi mērķi, kopīgs prieks, radošas idejas un sirsnīga draudzība, vēršot pelēko ikdienu sudrabā.