Selga » Mērķi un simbolika

Mērķi un simbolika

Selgas un selgu mērķis

Būt nacionāli domājošām latviešu studentēm, kuras apvieno sirsnīga draudzība un kuras izkopj savu pienākumu apziņu, godaprātu, savstarpējo draudzību un sabiedrisko taktu.
 

Selgas devīze

1927.gadā deviņpadsmit studentes savus mērķus un ideālus lika par pamatu studenšu korporācijai Selga, izvēloties devīzi „Veido sevi!”. Šo devīzi pēc 10 gadiem papildināja, lai ietvertu korporācijas pamatprincipus:

Veido sevi Tēvijai, dailei, darbam, zinātnei!

 

Selgas nosaukuma skaidrojums

Nosaukums izvēlēts sava labā skanīguma dēļ. Par SELGAS nosaukuma izcelsmi iedvesmas avots vēstures rakstos minēts – Viļa Plūdoņa stāsts „Selgā”. Pēc prof. E.Bleses skaidrojuma, vārds „selga” nozīmē drošāko vietu jūrā, kur zvejnieki meklē patvērumu vētras laikā.
 

Selgas krāsas

Selgas krāsu skaidrojums:

dzeltens – saulaini apgarota dzīves un darba prieks

 

zils – plašums, tāles, zinātne

 

sudrabs – pelēko ikdienu sudrabā vērst

s

 

Selgas vapenis

Selgas vapenisSelgas vapeni zīmējis mākslinieks Ernests Ābele, kokgriezumu veicis mākslinieks Hugo Mercs.

Vapeni atklāja prof. Auškāps un iesvētīja prof. Grīnbergs Selgas 10 gadu jubilejā 1937.gadā.