Simbolika

SELGA

Nosaukums izvēlēts sava labā skanīguma dēļ. Par SELGAS nosaukuma izcelsmi iedvesmas avots vēstures rakstos minēts – Viļa Plūdoņa stāsts „Selgā”. Pēc prof. E.Bleses skaidrojuma, vārds “selga” nozīmē drošāko vietu jūrā, kur zvejnieki meklē patvērumu vētras laikā.

 

KRĀSAS – trikolors kā katras korporācijas atpazīšanas zīme, kas redzama lentēs un vapenī. Selgas krāsas ir dzeltens, zils, sudrabs. Sākumā bija vēlme izvairīties no lieka spīduma un izvēlēties pelēko krāsu sudraba vietā. Taču atrastais krāsu skaidrojums izteica jauno korporācijas biedru būtību un centienus, kas kļuva par pamatu pieņemtajām krāsām:

 

dzeltens – saulaini apgarota dzīves un darba prieks

zils – plašums, tāles, zinātne

sudrabs – pelēko ikdienu sudrabā vērst

s

DEVĪZE – korporācijas mērķu un ideālu formulējums atspoguļots vapenī, un

Selgas devīze skan: Veido sevi Tēvijai, darbam, dailei un zinātnei!

s

CIRĶELIS – regālija, katras korporācijas ārējā nozīme

Cirķelis savīts ar nepārtrauktu vilcienu no vārdu pirmajiem burtiem. Tā atšifrējums ir “Vivat, Cresceat, Floreat Selga!”, kas nozīmē: “Lai dzīvo, plaukst, zeļ Selga!”.

 

Selgas vapenis

VAPENIS

Selgas vapeni zīmējis mākslinieks Ernests Ābele, kokgriezumu veicis mākslinieks Hugo Mercs. Vapeni atklāja prof. Auškāps un iesvētīja prof. Grīnbergs Selgas 10 gadu jubilejā 1937.gadā.

Kokā grieztais vapenis apvīts ar dzelteni zili sudrabotu karogu. Vairoga vidū attēlots cirķelis, virs tā rudzu vārpas, kas apņemtas ar devīžu lentu tā abās pusēs. Virs rudzu vārpām tēlota lecoša saule zeltā. Vairogu apņem 19 zaļi priežu zari, kas simbolizē 19 Selgas dibinātājas. Jūras sasitība korporācijas nosukumā skaidro tālāk priežu zaru simbolisko nozīmi – priedes Baltijas jūras krastā, kas lūzt, bet neliecas.