Vēsture

Studenšu korporācija SELGA dibināta 1927. gada 17. februārī.

Korporāciju dibināja 19 studentes. 1927. gada martā SELGAS statūti reģistrēti Latvijas Universitātē un Rīgas Apgabaltiesā. 1928. gada maijā SELGU uzņēma Studenšu Prezidiju Konventā (S!P!K!) un jau 1930./31. ak. gadā SELGA pirmo reizi prezidēja S!P!K!. 

1937. gadā SELGA svinēja dibināšanas 10. gada dienu, kuras galvenais notikums bija vapeņa iesvētīšana.

Darbi ritēja raiti, līdz 1940. gada 17. jūnijā pārtrūka, līdz ar varas maiņu valstī, kā rezultātā korporanti kļuva nevēlami. Visas konventa mantas – mēbeles, grāmatas un sarakste – bija jānodod valdības ieceltiem likvidatoriem. Kara vētras un deportācijas izkaisīja korporāciju biedrus pa visām pasaules malām, taču draudzības saites un korporācijas gars netika zaudēts pat atšķirtībā esot. Daudzas korporācijas uzturēja korporāciju ideju dzīvu trimdā – ASV, Zviedrijā, Austrālijā, Vācijā un citur.

1989. gadā, pateicoties LU rektora prof. J. Zaķa labvēlīgajai attieksmei pret korporācijām, atjaunoja vairākas studentu korporācijas un gada beigās arī daļu studenšu korporāciju. Arī SELGAs darbība tika atjaunota Latvijā 1990. gada 13. aprīlī.