Kā kļūt par selgu?

Kā pievienoties mums un kļūt par selgu?

Lai Tevi uzņemtu selgu saimē:

  • Tev ir jāapmeklē vismaz 2 viešņu vakari
  • Jāaizpilda uzņemšanas anketa, kuru varēsi saņemt no Selgas audzinātājas kādā no viešņu vakariem
  • Jāierodas uz uzņemšanas sanāksmi (konventu), kurā Tevi aicinās pastāstīt par sevi un savu motivāciju pievienoties selgām, kā arī darīs Tev zināmu, vai esi uzņemta studenšu korporācijā Selga.

Ja Tu apmeklēsi divus viešņu vakarus un vēlēsies pievienoties selgām, pirms uzņemšanas piedāvāsim Tev apmeklēt vēl citus Selgas pasākumus, lai gūtu pilnīgāku ieskatu korporācijas ikdienā.

Viešņu vakari

Ik semestri – rudenī un pavasarī – Selga rīko viešņu vakarus, kuros draudzīgā atmosfērā var uzzināt vairāk par korporācijām, iepazīties ar selgām un piedalīties citkārt internajā korporācijas dzīvē.

Viešņu vakari, uz kuriem īpaši tiek gaidītas studentes, parasti ir literārie vakari jeb pasākumi ar kādu noteiktu tēmu, kuros vari uzzināt jaunas, interesantas un noderīgas lietas sev, kā arī vienlaikus tajos varēsi iepazīties ar studenšu korporāciju dzīvi, mērķiem, tradīcijām un pats svarīgākais – ar selgām un vidi, kādā mēs darbojamies un varam pilnveidot sevi.

Atnāc – iepazīsimies un sapratīsim, vai mums ir kopīgas vērtības un idejas, ko īstenot Selgā!

Viešņu vakari pavasara semestrī:

18. janvārī
31. janvārī
29. februārī

Sīkāka informācija par šiem un citiem vakariem vēl sekos!

Lai uzzinātu vairāk, kā arī lai pieteiktos uz viešņu vakaru, zvani vai raksti Ilzei

Tel.: 29278549
E-pasts: selga.audzinataja@gmail.com