Zinātnes projekta apraksts

Selgas mērķi un devīze „Veido sevi Tēvijai, dailei, darbam, zinātnei!” rosina stiprināt pētniecību Latvijā. Gaidot 95. jubileju, selgas nolēma aktīvi iesaistīties līdz šim unikālā zinātnes projektā par mikroplastmasas monitoringu Baltijas jūras krastā Latvijas teritorijā.

.

….

Viena no Latvijas bagātībām ir daba, t.sk. jūras krasts – Baltijas jūras piekrastes garums Latvijā ir 497 km. Aizvien vairāk dabā ir jūtama cilvēka ietekme kā sekas rūpniecības un tehnoloģiju attīstībai. Piesārņojumam, kura izcelsme ir sauszeme, ir tendence nonākt un uzkrāties tieši jūras ekosistēmā. Pēdējās dekādes viena no aktuālākajām problēmām ir – neredzamais piesārņojums, ko izraisa mikroplastmasas uzkrāšanās vidē.

.

Plastmasas laikmets

Šobrīd sabiedrība dzīvo plastmasas laikmetā, jo tas ir lēts, izturīgs un praktisks materiāls, sastopams mums visapkārt – apģērbs, apavi, būvniecības materiāli, riepas, medicīnas preces u.c. – bez tā ikdienas dzīve un komforta līmenis vairs nav iedomājams.

Tomēr plašajam plastmasas patēriņam ir arī ēnas puses. Šis materiāls vidē noārdās ļoti lēni (vairāku gadu simtu laikā), ņemot vērā ievērojamos ražošanas apjomus, nevajadzīgo ikdienas pārpatēriņu un bieži vien neefektīvi veikto atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomikas trūkumus, vidē strauji uzkrājas plastmasas piesārņojums.

Pētījumi ir pierādījuši, ka piesārņojumam ir negatīva ietekme uz dzīvo organismu, tai skaitā cilvēku veselību. Pētījumos ir konstatēts, ka plastmasas piesārņojums ne tikai mazina vides estētiskās īpašības, bet arī lielākos plastmasas priekšmetos var sapīties putni un ūdens zīdītāji, apēdot plastmasas priekšmetus, var tikt bojāts gremošanas trakts un rasties mānīga sāta sajūta, savukārt, mikroplastmasa var ietekmēt dzīvnieku augšanu, attīstību un reproduktīvos rādītājus. Īpaši potenciāli kaitīgas var būt pašas mazākās daļiņas – mikro un nano plastmasa, jo līdz ar izmēra samazināšanos, palielinās iespēja daļiņai nonākt dzīvās būtnes organismā, kur tā šķērso šūnu membrānu un var izrādīties toksiskas dēļ vielām, kas pievienotas plastmasai.

Viena no visvairāk piesārņojumam pakļautajām ekosistēmām ir pasaules okeāni un jūras,  t.sk. Baltijas jūra un tās piekraste.

Selgas 2018.gada Maija komeršā Plieņciemā.

.

Risinājumi

Lai informētu Latvijas sabiedrību par plastmasas ietekmi uz vidi, vispirms ir nepieciešams iegūt kvalitatīvus un pētniecībā balstītus datus. Pašlaik pietrūkst precīzas un visaptverošas informācijas par plastmasas daļiņu piesārņojumu Latvijas pludmalēs.  Informācijas kampaņām un tālākām pētniecības aktivitātēm ir svarīgi apzināt, kāds ir sākotnējais stāvoklis.

Pētījuma mērķis – pirmo reizi Latvijā izpētīt un kartēt kāds ir mikroplastmasas piesārņojums piekrastes smiltīs

S!K! Selga atbalsta Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) pētījumu, kura rezultātā pirmo reizi Latvijā tiks kartēts mikroplastmasas piesārņojums Baltijas jūras piekrastē visā tās garumā no Papes līdz Ainažiem.

.

Pētījuma soļi

  • 2021.gada jūnijs – augusts: Paraugu ievākšana. 25 piekrastes līnijas posmos, atbilstoši Eiropā garākā pārgājienu maršruta „Jūrtaka” posmiem, brīvprātīgie (selgas un draugi) LHEI speciālistu vadībā ievāks mikroplastmasas paraugus no smiltīm.
  • 2021.gada septembris – decembris: Paraugu apstrāde un analīze. Iegūto materiālu LHEI speciālisti un studenti attīrīs un analizēs, nosakot mikroplastmasas piesārņojuma koncentrāciju, plastmasas polimēra veidu un izmēru.
  • 2022.gada janvāris – maijs: Pētījuma ziņojums un sabiedrības informēšana. Balstoties uz iegūtajiem pētījuma datiem, Latvijas Universitātes Vides zinātnes maģistra studiju programmas studente Alise Bebrīte izstrādās savu maģistra darbu. Tālāk pētījuma  rezultātus LHEI pētnieki prezentēs konferencē, kā arī sagatavos zinātnisku publikāciju.

Rezultāti būs pieejami LHEI mājaslapā un ar tiem varēs iepazīties ikviens ieinteresēts sabiedrības pārstāvis,  tie arī kalpos par sākuma datiem mikroplastmasas piesārņojuma monitoringam Latvijā.

.

Kā selgas var palīdzēt?

  • Atbalstīt finansiāli pētījuma materiālu iegādi un institūta cilvēku resursus.
  • Vākt smilšu paraugus.
  • Pastāstīt par zinātnes projektu draugiem un radiem.

.

Sīkāka informācija par pētījumu: fil! Inta Dimante-Deimantoviča.

Selgas aicinātas pieteikties smilšu paraugu vākšanai pie taut! Santas Akotas.

Sīkāka informācija par sadarbību ar Selgu: prezidijs[]selga.lv.

.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jaunākie raksti

Selgas 97. Gadasvētki

Straujiem soļiem pietuvojies februāris, kad ziema mijas ar pavasari – te sals, te atkusnis – un mēs aizvien vairāk gaidām siltāku laiku. Šī gaidīšana sakrīt

Lasīt vairāk »

Zinātnieku nakts 29. septembrī

Šogad Eiropas Zinātnieku nakts norisināsies 29. septembrī, un tajā piedalīsies arī s!k! Selga, lai kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu (LHEI) stāstītu sabiedrībai par vides piesārņojuma

Lasīt vairāk »

Dzejas konkurss vidusskolēniem

Dzejas dienu ietvaros s!k! Selga un Latvijas Hidroekoloģijas institūts aicina vidusskolēnus iesūtīt dzejoļus par mikroplastmasu! Konkursa sadarbības partneri kopā ar rakstnieci Agnesi Vanagu izvēlēsies 10 interesantākos dzejoļus un

Lasīt vairāk »

B!T!K! 2023.g. Rīgā

Lai svinētu Baltijā dibināto studentu un studenšu korporāciju vienotību, Rīgā pulcēsies studentu un studenšu korporācijas no Latvijas, Igaunijas, Vācijas un Polijas, piedaloties lielākajā korporāciju pasākumu

Lasīt vairāk »