Pieminot g!fil! Rihardu Kondratoviču

Gluži kā klavierēm ir izkārtoti baltie un melnie taustiņi, tā dzīvē prieki mijas ar bēdām. Selgas apaļajā jubilejā uz aizsaules dārziem devās mūsu mīļais goda filistrs Rihards Kondratovičs.

s
Kopš 1996.gadā Rihards Kondratovičs piekrita kļūt par Selgas goda filistru, viņš ir bieži viesojies Selgā, izrādot interesi par Selgu un patiesu sirsnību selgām. Kad tika atjaunota Selgas darbība Latvijā, Rihards Kondratovičs bija Latvijas Universitātes zinātņu prorektors, un viņš sniedza būtisku atbalstu, lai selgām izdotos spert vajadzīgos soļus korporācijas darbības oficiālajai atsākšanai.

s
Goda filistra rūpes par Selgu apliecina arī viņa profesionālā darbība – daudzus gadus viņš strādāja, lai izveidotu saulaini dzeltenu rododendru šķirni ‘Selga’. Pacietīga darba rezultātā 2012.gadā Selgas 85. jubilejā Rihards Kondratovičs mums uzdāvināja šo skaisto ziedu (attēlā).

s
Rihards Kondratovičs ir dzimis 1932.gada 12. maijā Asūnes pagastā.

1955.gadā viņš beidza Latvijas Valsts Universitāti Bioloģijas fakultāti, un viņa tālākā profesionālā darbība bija cieši saistīta ar Latvijas (Valsts) Universitāti. Rihards Kondratovičs tika iecelts par LVU botāniskā dārza direktoru. No 1965.gada Rihards Kondratovičs bija LVU Bioloģijas fakultātes dekāns, kā arī strādāja Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedrā. LU Bioloģijas fakultātes profesors no 1985.gada. No 1987.-1997.gadam Rihards Kondratovičs ieņēma LU zinātņu prorektora amatu.

1957.gadā LVU Botāniskā dārza zinātniskā darba plānā tika iekļauta tēma par rododendru introdukciju. Darbu ar rododendriem uzsāka Rihards Kondratovičs, un no šī brīža rododendri kļuva par viņa mūža aizraušanos. Uzsākot darbu, tika pārbaudīta vairāk kā 400 sugu piemērotība Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem. 1964. gadā Rihards Kondratovičs savu darbu par rododendriem apkopoja kandidāta disertācijā un veiksmīgi to aizstāv. 1983. gadā viņš aizstāvēja doktora disertāciju „Rododendri Latvijas PSR Kultūras bioloģiskie pamati”.

1976.gadā Latvijas Universitātei piešķīra mūžīgā lietošanā 12 ha lielu priežu mežu Babītē specializētas rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas organizēšanai, kur arī 1980. gadā izveidoja Riharda Kondratoviča vadībā zinātniski pētniecisku darba bāzi Rododendru selekcijai. Viņa vadībā izstrādātas un ieviestas ražošanā metodes rododendru ģeneratīvai un veģetatīvai pavairošanai, kā arī šo augu audzēšanai Latvijas apstākļos.
Riharda Kondratoviča darbs ir saņēmis augstu novērtējumu. 1986.gadā viņš saņēma Latvijas PSR Valsts prēmiju, par rododendru ekspozīciju Vissavienības tautsaimniecības sasniegumu izstādē saņemtas divas sudraba un viena bronzas medaļa. Rihards Kondratovičs bija LZA korespondētājloceklis no 1989.gada, LZA akadēmiķis un LR habilitētais doktors bioloģijā – no 1992.gada. Rihards Kondratovičs ir saņēmis arī ordeni „Goda zīme”, Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu, Triju Zvaigžņu ordeni, Tēvzemes balvu, LZA un A/S „Itera” balvu, LZA Lielo medaļu, Rīgas domes un LZA balvu, LR Ministru kabineta Atzinības rakstu, kā arī vairākus desmitus Latvijas Universitātes pateicību un atzinības rakstu. Viņš ir Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, LU emeritētais profesors, LU gada cilvēks 2010.gadā par zinātniskās skolas izveidošanu.
Darbā ar rododendriem ir iesaistījies arī goda filistra dēls Uldis Kondratovičs.

s

Esam pateicīgas, ka mums bija iespēja iepazīt tik sirsnīgu un lielisku personību kā Rihards Kondratovičs. Skumjās esam kopā ar viņa ģimeni, draugiem un kolēģiem.

s

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jaunākie raksti

Selgas 97. Gadasvētki

Straujiem soļiem pietuvojies februāris, kad ziema mijas ar pavasari – te sals, te atkusnis – un mēs aizvien vairāk gaidām siltāku laiku. Šī gaidīšana sakrīt

Lasīt vairāk »

Zinātnieku nakts 29. septembrī

Šogad Eiropas Zinātnieku nakts norisināsies 29. septembrī, un tajā piedalīsies arī s!k! Selga, lai kopā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu (LHEI) stāstītu sabiedrībai par vides piesārņojuma

Lasīt vairāk »

Dzejas konkurss vidusskolēniem

Dzejas dienu ietvaros s!k! Selga un Latvijas Hidroekoloģijas institūts aicina vidusskolēnus iesūtīt dzejoļus par mikroplastmasu! Konkursa sadarbības partneri kopā ar rakstnieci Agnesi Vanagu izvēlēsies 10 interesantākos dzejoļus un

Lasīt vairāk »

B!T!K! 2023.g. Rīgā

Lai svinētu Baltijā dibināto studentu un studenšu korporāciju vienotību, Rīgā pulcēsies studentu un studenšu korporācijas no Latvijas, Igaunijas, Vācijas un Polijas, piedaloties lielākajā korporāciju pasākumu

Lasīt vairāk »