Martiņvakars Selgā

Mīļās Selgas!

Dievs iemet pēdējo aukstuma akmeni ūdenī un tas pārklājas ar ledu;
lācis aizmieg ziemas miegā.Ir klāt saimnieciskā gada nobeigums un visas dzīvās dabas gatavošanās ziemai.

Tādēļ 9. novembrī plkst. 18:45 visas mīļi aicinātas kopā ieskandināt Mārtiņdienu!
 
Zeme rīb,
rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.
 

Pasākuma scenārijs:
 

  • ieskats Mārtiņdienas vēsturiskajā izcelsmē un svinēšanā
  • dzīvespriecīgas rotaļas un dziesmas
  • mīklu minēšana
  • radoši darbi un atraktivitāte
  • sirsnīga kopā būšana un sarunas
     

CIEMOS Mārtiņbērni no Concordia Valdemaria!

UN KĀ TRADĪCIJU TURPINĀM MASKARĀDIvelkam no pagultes, skapjiem un stūriem ārā astes, ausis un improvizējam!
 
Kabatā, somā vai groziņā līdz ieliekam kādu Mārtiņdienas cienasta našķi!

 
Ar rudenīgiem sveicieniem,
taut! Inita Zariņa, t/l lit! mag!

 

(c)foto- Agnese Tauriņa

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jaunākie raksti

Viešņu vakari Selgā

Lai vairāk iepazītu Selgu un selgas, latviešu studentes ir aicinātas piedalīties viešņu vakaros, kas notiek katra semestra sākumā. Šo ruden sargājot un vairojot sabiedrisko veselību,

Lasīt vairāk »

Noslēdzies zinātnes projekts

28. augustā selgu un Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) komanda devās pēdējā smilšu paraugu vākšanas ekspedīcijā uz Salacgrīvu. Vasaras mēneši paskrēja, apmeklējot Latvijas pludmales no Papes

Lasīt vairāk »

Vasaras tikšanās 2.07.2021.

Pašā vasaras plaukumā mums ir iespēja tikties klātienē, lai svinētu akadēmiskā gada noslēgumu un ielūkotos nākamajā gadā. Tiekamies 2. jūlijā pulksten 19.00 taut! Annijas Grebežas

Lasīt vairāk »

Atskats uz semestri

Lai arī šajā pavasarī nevarējām tikties klātienē, turpinājām rosīties tiešsaistē. Tālāk īss ieskats dažos pasākumos. . Pirmo reizi piedzīvojām virtuālos Gadasvētkus, kas notika 20. februārī.

Lasīt vairāk »