Selga » Blog Archive » Martiņvakars Selgā

Martiņvakars Selgā

Leave a comments

Mīļās Selgas!

Dievs iemet pēdējo aukstuma akmeni ūdenī un tas pārklājas ar ledu;
lācis aizmieg ziemas miegā.Ir klāt saimnieciskā gada nobeigums un visas dzīvās dabas gatavošanās ziemai.

Tādēļ 9. novembrī plkst. 18:45 visas mīļi aicinātas kopā ieskandināt Mārtiņdienu!
 
Zeme rīb,
rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.
 

Pasākuma scenārijs:
 

  • ieskats Mārtiņdienas vēsturiskajā izcelsmē un svinēšanā
  • dzīvespriecīgas rotaļas un dziesmas
  • mīklu minēšana
  • radoši darbi un atraktivitāte
  • sirsnīga kopā būšana un sarunas
     

CIEMOS Mārtiņbērni no Concordia Valdemaria!

UN KĀ TRADĪCIJU TURPINĀM MASKARĀDIvelkam no pagultes, skapjiem un stūriem ārā astes, ausis un improvizējam!
 
Kabatā, somā vai groziņā līdz ieliekam kādu Mārtiņdienas cienasta našķi!

 
Ar rudenīgiem sveicieniem,
taut! Inita Zariņa, t/l lit! mag!

 

(c)foto- Agnese Tauriņa

 

If you like this post, please share it!

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.