Zinātniskā projekta prezentācija 10.02.2022.

10. februārī (2022) tika prezentēti Selgas un Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) zinātniskā projekta par mikroplastmasas piesārņojumu Latvijas pludmalēs sākotnējie rezultāti. Darbs LHEI laboratorijā vēl turpinās, bet mūsu rīcībā, pateicoties fil! Intai Dimantei-Deimantovičai, ir pirmie secinājumi.

Filistres Ilze Valdovska un Gunta Kinta uzstājās ar priekšlasījumu par mūsu projektu Toronto Latvijas pensionāru apvienības sanāksmē, kas notiek katru ceturtdienu pulksten 13:00 (pulksten 20:00 pēc Latvijas laika).

Kopumā sanāksmei pievienojās mazliet vairāk nekā 100 dalībnieku. Prieks, ka prezentāciju varēja noskatīties selgas no visas pasaules. Paldies par atbalstu!

Plašāka informēšana par pētījuma rezultātiem vēl sekos, bet pašlaik iespējams aplūkot 10. februāra prezentāciju.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jaunākie raksti

Selgas 95. jubileja

17. februārī studenšu korporācijai Selga aprit 95. gada diena. 1927. gada 17. februārī notika pirmā dibinātāju oficiālā sanāksme, kurā vienojās par krāsām un devīzi. Selgas pirmais prezidijs

Lasīt vairāk »