Viešņu vakari Selgā

Lai vairāk iepazītu Selgu un selgas, latviešu studentes ir aicinātas piedalīties viešņu vakaros, kas notiek katra semestra sākumā.

Šo ruden sargājot un vairojot sabiedrisko veselību, viešņu literārie vakari notiks Zoom.

Pašlaik plānotie datumi ir:

  • 16. septembris
  • 27. septembris
  • 7. oktobris
  • 18. oktobris

Sīkāka informācija par tēmām sekos! Sākums pulksten 19:00.

Pirms vakariem viešņām lūgums pieteikties pie Zintas (tel. 29193123 vai selga.audzinataja@gmail.com).


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jaunākie raksti