Aicinām viešņas! Literārais vakars par klonēšanu jau 03.04.!

Cloning is great. If God made the original, then making copies should be fine”.

                                                                             /Douglas Coupland/

(„Klonēšana ir izcila. Ja Dievs radījis oriģinālu, tad radīt kopijas būtu normāli.”)

Šis citāts rosina pārdomas, vai ne tā?

 

Par klonēšanas nozari varāk varēs uzzināt m! Agitas Verneres krāsu referātā: „Klonēšana: ieguvums vai posts?”

 

Referātā tiks skaidrots klonēšanas jēdziens, izklāstīts galveno klonēšanas veidu iedalījums, kā arī stāstīts par klonēšanas nozīmi mūsdienās. Darbā īsumā aplūkoti līdzšinējie zinātnes sasniegumi klonēšanā, pievērsta uzmanība argumentiem par un pret klonēšanu, kā arī uzskaitīti dažādu klonēšanas metožu plusi un mīnusi. Referāta praktiskajā daļā apkopoti un analizēti aptaujas (kas izveidota īpaši šim pētījumam) par klonēšanu rezultāti.

 

Ģenētika ir ļoti plaša un daudzveidīga zinātnes nozare, un ceturtdien dzirdēsim arī taut! Gunitas Dalkas referāta par ģenētiski modificēto organismu kopsavilkumu.

 

Tiekamies s!k! Selga C! Q! 03. aprīlī plkst.18:45, Kr.Barona ielā 49-19!
Viešņas lūgums pieteikt pie t/l audz! taut! Dinas Sarcevičas: dina.sarcevicha@gmail.com
S!K! Selga lit!kom!

 

aitas

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jaunākie raksti