17. februārī Selgai 93. gada diena

17. februārī s!k! Selgai aprit 93. dibināšanas gada diena.

1927. gada 17. februārī ievēlēja pirmo Selgas prezidiju: Martu Šķiņķi, stud. phil., Almu Venteri-Milleri, stud.med., un Alīdu Grauduli, stud.pharm., un audzinātāju Martu Rullīti, stud. med.. Tāpēc šo dienu uzskata par piektās latviešu studenšu korporācijas Selga dibināšanas dienu.

Par jaunās korporācijas Selga dibinātājām kļuva 19 studentes, pārsvarā medicīnas studentes.

 s

Sirsnīgi sveicieni svētkos Selgai un visām selgām!

 s

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jaunākie raksti