Akadēmisko mūža organizāciju paziņojums: Atbalsts Ukrainai

Kopš dienas, kad Latvija, Igaunija, Lietuva, Ukraina, Gruzija un citas Austrum un Ziemeļeiropas valstis atguva savu neatkarību, ir pagājuši mazliet vairāk nekā 30 gadi. 1991. gads Padomju Savienības kontrolētajām valstīm bija ne tikai brīvības, bet arī kopīgs likteņa pagrieziens taisnīguma un pašnoteikšanās virzienā. 2022. gada 24. februārī Krievijas Federācijas prezidents Vladimirs Putins pavēlēja Krievijas karaspēkam […]

Kartēts mikroplastmasas piesārņojums Latvijas pludmalēs – dominē polietilēns

2021.gada vasarā studenšu korporācija Selga un Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI) kopā ar radiem, draugiem un vietējiem atbalstītājiem ievāca smilšu paraugus 25 Latvijas pludmalēs, lai pirmo reizi Latvijā izpētītu un kartētu, kāds ir mikroplastmasas piesārņojums piekrastes smiltīs no Papes līdz Ainažiem. Iegūti pirmie pētījuma rezultāti, kas apliecina, ka mikroplastmasas piesārņojums sastopams visās Latvijas pludmalēs, tomēr to […]

Selgas 95. jubileja

17. februārī studenšu korporācijai Selga aprit 95. gada diena. 1927. gada 17. februārī notika pirmā dibinātāju oficiālā sanāksme, kurā vienojās par krāsām un devīzi. Selgas pirmais prezidijs bija sekojošā sastāvā: seniore Marta Šķiņķe, viceseniore Alma Ventere Millere un sekretāre Alīda Graudule. Pirmā audzinātāja bija Marta Rullīte. Vēl bija daudzi darbi darāmi, lai uzsāktu jaunās studenšu korporācijas dzīvi. […]

Zinātniskā projekta prezentācija 10.02.2022.

10. februārī (2022) tika prezentēti Selgas un Latvijas Hidroekoloģijas institūta (LHEI) zinātniskā projekta par mikroplastmasas piesārņojumu Latvijas pludmalēs sākotnējie rezultāti. Darbs LHEI laboratorijā vēl turpinās, bet mūsu rīcībā, pateicoties fil! Intai Dimantei-Deimantovičai, ir pirmie secinājumi. Filistres Ilze Valdovska un Gunta Kinta uzstājās ar priekšlasījumu par mūsu projektu Toronto Latvijas pensionāru apvienības sanāksmē, kas notiek katru ceturtdienu pulksten […]

Diskusija par piesārņojumu pludmalēs – video

ANO Okeāna laboratorijas ietvaros, 19. novembrī (2021) Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI) sadarbībā ar Selgu un Pasaules Dabas Fondu, rīkoja tiešsaistes diskusiju, kurā aplūkots jautājums par mikroplastmasas piesārņojumu pludmalēs un prezentēts LHEI un Selgas zinātnes projekts. Diskusija notika angļu valodā. Diskusijā piedalījās Selgas fil!fil! Inta Dimante-Deimantoviča (LHEI pētniece) un Ruta Ceple, kā arī Magda Jentgena, Baltijas jūras un saldūdens […]

Literārais vakars kopā ar “Mana jūra”

Šajā vasarā selgas iesaistījās zinātnes projektā, lai kartētu mikroplastmasas piesārņojumu Latvijas pludmalēs. Savukārt, akcijas “Mana jūra” veidotāji darbojas jau 10 gadus, vācot un pētot atkritumu daudzumu un dažādību mūsu pludmalēs. Piektdien, 26. novembrī (2021) notiks literārais vakars, kurā tiksimies ar šīs kampaņas pārstāvi un vides aizsardzības patriotu Jāni Ulmi. Sākums pulksten 19:00 platformā ZOOM. Kampaņas […]

Diskusija par piesārņojumu pludmalēs

Šo desmitgadi (2021.-2030. gads) Apvienoto nāciju organizācija ir pasludinājusi par okeāna desmitgadi, jo jūras un okeāni ir pakļauti cilvēku darbībai, tomēr pasaules ūdeņi ir ievērojams atbalsts cīņā ar klimata pārmaiņām. Lai apspriestu šīs problēmas un pulcētu ieinteresētās puses no visas pasaules, kā arī demonstrētu iespējamos risinājumus, 2021. un 2022. gadā notiek virkne tiešsaistes pasākumu, t.s. okeāna laboratorijas. […]

Fil!Sav! seminārs 24. novembrī

24. novembrī (2021) pulksten 19:00 notiks Studenšu korporāciju filistru savienības rīkotais rudens seminārs, kurā tiks apspriestas cilvēkresursu iespējas studenšu korporācijās kopā ar fil! Katrīnu Kaktiņu, s!k! Imeria. Seminārs notiks attālināti platformā Zoom. Pandēmijas laikā, kad pierimusi sabiedriskā dzīve, ir laiks izvērtēt studenšu korporāciju lomu mūsdienās. Ko mēs gribam atstāt nākamajām paaudzēm un kā saglabāt tradīcijas mūsdienu […]