Selga

Studenšu korporācija

"Veido sevi tēvijai,
darbam, dailei un zinātnei"

97

gadus selgas vieno sirsnīga draudzība, izglītības alkas un Tēvzemes mīlestība.

1927. gada 17.  februārī Selgu dibināja 19 Latvijas Universitātes studentes, kuras vienoja līdzīgas idejas un mērķi. Laikam ritot, ir nomainījušās paaudzes, manījusies mode un ikdiena, taču Selgai arvien ir spēcīgas tradīcijas un ticība savai devīzei. Šodien Latvijā ir ap 100 selgu, kopas atrodas arī ASV, Zviedrijā, Austrālijā. 1927. gadā Selgu dibināja medicīnas studentes, ārsta profesijas pārstāves stāvēja arī pie Selgas atjaunošanas šūpuļa Latvijā 1990. gadā, taču laika gaitā mums piepulcējās visdažādāko zinātņu un nozaru studentes.

Mērķi un simbolika

Būt nacionāli domājošām latviešu studentēm, kuras apvieno sirsnīga draudzība un kuras izkopj savu pienākumu apziņu, godaprātu, savstarpējo draudzību un sabiedrisko taktu

Amatpersonas

Amatpersonas 2023./2024. akadēmiskajā gadā

Aktivitātes

Būt korporācijā, nozīmē iegūt jaunus draugus, gūt iespēju piedalīties un izpaust sevi dažādu pasākumu rīkošanā un īstenošanā,trenēt savas spējas un prasmes, brīnišķīgi pavadīt laiku izglītojoties, sportojot, dziedot, dejojot, spēlējot teātri, ejot pārgājienosun paplašināt redzesloku.

Selgā ik mēnesi notiek vairāki literārie vakari. Tie ir gan eksterni, gan interni. Eksternos literārajos vakaros aicinām citas korporācijas un viesus, gan pašas dodamies pie citām studentu vai studenšu korporācijām, kad referātu lasa kādas korporācijas biedrs vai vieslektors. Ļoti interesanti ir bijuši literārie vakari ar dažādām viktorīnām, kā arī prozas vakari kopā ar citām korporācijām, jo daudzi korporanti nodarbojas ar rakstniecību. Internos (tikai selgām un mūsu viesiem domātos) literāros vakarus selgas  gatavo kā radošus pasākumus vai kā izglītojošus vakarus, kuros uzaicina kādu ekspertu vai lasa referātus par pašu izvēlētām un sagatavotām tēmām. Temati var būt visdažādākie – sākot ar atskatu antīkajās kultūrās un beidzot ar mūsdienu aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Parasti šie vakari beidzas ar saistošām diskusijām un ar dziesmām. Uz literārajiem vakariem tiek aicināti arī viesi – dažādu jomu profesionāļi, kas uzstājas ar lekciju par aktuālām tēmām vai stāsta par savām sabiedriskajām vai profesionālajām aktivitātēm. Tādējādi esam tuvāk iepazinušas gan savus goda filistrus, gan arī citus sabiedrībā aktīvus un vairāk vai mazāk pazīstamus cilvēkus.

Selgas vēsture aizsākās kādu laiku pirms oficiālā dibināšanas datuma.

Idejas iedīģļi par savas korporācijas dibināšanu radās vairākām studentēm
1926. gada 18. novembrī, noraugoties mācību spēku, studenšu un studentu
gājienā no Latvijas Universitātes uz Brāļu kapiem.