Mâkslas dienas

komentāri slēgti on Mâkslas dienas

Atklâj treðâs Korporâciju mâkslas dienas, kas norisinâsies lîdz 20.martam, Stabu iela 17. Com! Gustavs Gailis, Selonija, “Zelts un sudrabs patîk man” Rîga 09/03/2004 – foto Kaspars Krafts/NRA

If you like this post, please share it!

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

Comments are closed.