Mārtiņdiena 2012

Selgas un viesi Mārtiņdienas svinībās (2012.gada novembris) Selgas konventa dzīvoklī.