Mākslas dienas 2011 – Literatūras vakars

Mākslas dienas 2011 – Literatūras lasījumu vakars k! Lettgallia konventa dzīvoklī 22. martā.