Gadasvētki 2014.gada 15. februārī

Selgas Gadasvētki 2014.gada 15. februārī k! Lettgallia konventa dzīvoklī.