Gadasvētki 2013

Šogad atzīmējām jau 86. gadadienu, kopš dibināta Latvijā piektā vecākā studenšu korporācija Selga. Lai novērtētu paveikto un sasniegto, pulcējāmies 16. februārī s!k! Imeria konventa dzīvoklī. Līdzās komeršam, dziesmām un mīļiem vārdiem uzzinājām par selgu gūtajām atziņām no literārajiem darbiem, kā arī dalījāmies katra sava coeta spilgtākajā kopējā piedzīvojumā.