Atvērtās durvis 2011

Kadri no pirmā viešņu vakara šogad 15. septembrī Selgas konventa dzīvoklī. Vakarā netrūka nedz izsmeļošas prezentācijas, nedz viktorīnas, atjautības, dziesmu, un zīmēšanas treniņu. Un pa virsu prieks par mūsu kuplo pulku! Gaidīsim uz nākamajiem vakariem par citām tēmām!