18. novembra svinības 2012

Kā katru gadu agrā rīta stundā pulcējamies, lai kopā dotos uz Brāļu kapiem pieminēt Brīvības cīņās kritušos. Pēc gājiena tikāmies konventa dzīvoklī uz svētku brokastīm.