18. novembra gājiens 2011

Selgas ikgadēja korporāciju gājienā (2011) par godu Latvijas neatkarības proklamēšanai no LU līdz Brāļu kapiem, godinot Tēvzemes brīvības cīnītājus.