18. novembra brokastis

2022. gadā pēc divu gadu pārtraukuma varējām atkal doties piemiņas gājienā no LU galvenās ēkas uz Brāļu kapiem. Pēc tam selgas pulcējās konventa dzīvoklī uz brokastīm.